A
A- A A+

DJ大搜查

姓名
Patrick 王偉興
節目表 DJ Display Name
王偉興 Patrick
花名/藝名
興興
生日日期
5 月 12 日
星座
金牛座
家庭狀況
靚女,你地有機會啦!
喜愛的歌曲/音樂
新馬仔 「萬惡淫為首」
喜愛的顏色
綠色 (夠環保嘛)
喜愛的食物
自己親自下廚的….(爭啲唔記得,仲有太太煮的)
討厭的事情
下雨 (因為冇得去打波)
難忘的經歷
在TVB工作時到非洲拍外景
崇拜的人物
網球名將費達拿
個人理想及目標
高過姚明、靚仔過黄宗澤
做人座右銘
最緊要健康、快樂,其他的都是bonus