Canada/World News 全國/世界新聞

有報導指伊朗軍方承認烏航客機被無意擊落   

2020-01-10 22:58

有報導指伊朗軍方承認烏航客機被無意擊落

加拿大廣播公司引述,伊朗國營電視台報導,伊朗軍方一份聲明表示,烏克蘭客機在無意中被擊落,屬於人為錯誤。